Proč je zápis ze schůze SVJ důležitý

Pokud jde o společenství vlastníků jednotek, pak jednou z věcí, které provozují, jsou mimo jiné i schůze. Na těch se projednávají nejrůznější záležitosti, které se k danému domu vztahují a které nesnesou odkladu. Avšak ať už je hlavní téma jakékoliv, vždy musí být ze schůze proveden zápis. Ten je následně odeslán na příslušné úřady.

Zde se můžeme ptát, proč je zápis ze schůze SVJ Home Partner tak důležitý. Koneckonců, účastníci se zde v naprosté většině případů dobře znají. Těm, kteří nebyli z nějakého důvodu přítomni, pak výsledek řeknou jejich přátelé. Každý tak bude vědět, jak bylo hlasováno a k jakému výsledku se došlo. Proč je tedy nutná tato administrativní činnost?

typický panelák

Z jednoho prostého důvodu – lidi jsou lidi. Zdaleka ne všichni jsou čestní a ne všichni budou ochotni akceptovat výsledek hlasování, zvláště pokud je proti jejich zájmům. Ti se následně mohou soudit a u soudu tvrdit, že výsledky byly jiné, než jak tomu ve skutečnosti bylo, případně že tam daný člověk nebyl přítomen, nebo se tam ono téma neprobíralo.

Proto je důležité, aby byl vždy proveden zápis. V něm musí být uvedeno jak datum, tak i jména přítomných. Dále pak v něm najdeme veškerá probíraná témata, stejně jako hlasování a to, jak dopadl jejich výsledek.

zápis ze schůze SVJ

Součástí je pak i prezenční listina, kterou každý z přítomných při příchodu podepíše. Tím bude možno ověřit, že tam onen člověk skutečně byl. To je důležité zvláště tehdy, pokud ona osoba navrhne o nějaké věci hlasovat, případně přednese nějaký návrh.

V podstatě se tedy jedná o opatření, které má zabránit tomu, aby bylo manipulováno s výsledky i s diskusí. Zajistí se tím, že vše skutečně probíhalo tak, jak má, a že veškerá rozhodnutí, která zde byla přijata, platí, a nelze je zneplatnit například pro nedodržení minima členů potřebných k hlasování.

Je to tedy něco, co chrání všechny obyvatele domu. A jako na takové bychom se na něj měli dívat.